Editing
List
View
Add
Edit
Help
 Search by:
  Name:

 Alternative name(spelling)


 Country:


 Language:

 Keyword:

 
 Home > Scientists > View details: Sezgin Murat

  Scientists

Information on the selected scientist
 
Name Murat
Last Name Sezgin
Country Turkey
Citizenship Turkey
Language ,
Organization Sinop University, Fisheries Faculty
Position Associated Professor
Birth date 30 August 1974
Degree Dr
Education B.Sc., Sinop Fisheries Faculty, University of Ondokuz Mayis, Turkey; M.Sc., Sinop Fisheries Faculty, University of Ondokuz Mayis, Turkey; Ph.D., Fisheries Faculty, Ege University
Scientist publications number 58
Projects, which participated scientist Sinop ili Akliman mevkiindeki tatlısu, acısu ve denizel ekosistemde bulunan bazı organizmalar üzerine bir araştırma, O.M.Ü. Araştırma Fon saymanlığı Projesi, Proje No: S.048, Researcher, 1998. Sinop ili dışlimanındaki Ulva lactuca (L.)ínın organik kirlenmeye karşı dağılımları, O.M.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: S.047, Researcher, 1999. İkiz Adalar ve Salih Adasıínda (Bodrum) su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin olası çevresel sonuçları.Tarım Bakanlığı Projesi, TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/06, Researcher, 2003. ARENA (A Regional Capacity Building and Networking Programme to Upgrade Monitoring and Forecasting Activity in the Black Sea Basin) (2003-2005) . (Call identifier FP5- Project Number: EVK3-CT-2002-80011 ARENA, Researcher, 2005. Sinop-Sarıkum Gölünün Hidrolojik, Ekolojik ve Biyolojik Yönden İncelenmesi. S.092 no'lu O.M.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: S093 Researcher, 2006. Sinop Yarımadası kıyıları infralittrolanin peracarid Crustacea faunası ve biyoekolojik özellikleri, O.M.Ü Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: S.093, Project Director, 2006. A Supporting Programme for Capacity Building in the Black Sea Region towards Operational Status of Oceanographic Services (ASCABOS) (2005-) (Call identifier FP6-2004-Global-3 Global Change and Ecosystems; proposal no: 518063-1), Researcher. Black Sea Scientific Network (BLACK SEA SCENE) (2005-) (Call identifier FP6-2004-Infrastructures-5 Research Infrastructures; proposal no: 022868), Researcher.
Address Sinop University Fisheries Faculty 57000 Sinop-Turkey
Email msezgin@omu.edu.tr
Alternative email biologistms@gmail.com
Phone +90 368 287 6265 /207
Alternative Phone +90 506 530 6435
Fax +90 368 287 6255
Keywords Crustacea (Arthropoda), Amphipoda, biodiversity, benthic ecology, marine biology
Insert date 2010-01-27 00:00:00.0
Update date 2010-01-27 00:00:00.0

Create date: 2007-02-21. Number of views: 4283237, today: 1
Workplace developed by National Oceanographic Data Centre, RIHMI-WDC.
© 2005-2011 RIHMI-WDC. All rights reserved.
Technical support: vjaz@meteo.ru