Editing
List
View
Add
Edit
Help
 Search by:
  Name:

 Alternative name(spelling)


 Country:


 Language:

 Keyword:

 
 Home > Scientists > View details: Duyar Hunkar Avni

  Scientists

Information on the selected scientist
 
Name Hunkar Avni
Last Name Duyar
Country Turkey
Citizenship Turkey
Language ,
Organization Sinop University, Fisheries Faculty
Position Assistant Professor
Birth date 17 September 1969
Degree Dr
Scientist publications number 25
Projects, which participated scientist DAP (Doğu Anadolu Projesi) Tarımsal Yapı-Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum Ön Raporu, Mevcut Durum Analizi, Strateji ve Senaryolar aşamalarında Yardımcı eleman olarak görev almıştır. DPT projesi. Araştırma fonu projesi. S 107. Farklı Balık Türlerinden Marinat Yapımı ve Kalitesinin Belirlenmesi Araştırma fonu projesi. S 108. Orta Karadeniz Bölgesinden Toplanan Farklı Kırmızı Alg Türlerinden Agar-Agar Üretimi ve Kalitesinin Belirlenmesi)
Address Sinop University Fisheries Faculty 57000 Sinop-Turkey
Email haduyar@omu.edu.tr
Alternative email hduyar@hotmail.com
Phone +90 368 287 62 54
Fax +90 368 287 62 55
Keywords Processing technology, food quality
Insert date 2010-01-27 00:00:00.0
Update date 2010-01-27 00:00:00.0

Create date: 2007-02-21. Number of views: 4275305, today: 1
Workplace developed by National Oceanographic Data Centre, RIHMI-WDC.
2005-2011 RIHMI-WDC. All rights reserved.
Technical support: vjaz@meteo.ru